Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolattartási adatok

Az adatkezelő neve: Gyógyszerészek a Jövőért Egyesület

angolul: Pharmacists for the Future Association

székhelye: 6725 Szeged, Apáca utca 20. II/14.

nyilvántartási szám: 06-02-0003393

honlap: http://gyogyszereszekajovoert.com

e-mail-címe: gyogyszereszekajovoert@gmail.com, info@gyogyszereszekajovoert.com

mint adatkezelő (a továbbiakban mint Adatkezelő) kezeli az Ön személyes adatait.

Bevezetés

Ön mint az adatkezelés kapcsán azonosított vagy azonosítható természetes személy az adatkezelés érintettje lesz. Az Adatkezelő a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja Önt az adatkezelésről.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy a http://gyogyszereszekajovoert.com/ weboldal felhasználói által, az oldal használata során önkéntesen megadott és a weboldal üzemeltetője (Adatkezelő) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő a tagjai, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Fogalmak

Érintett: minden, az adatkezelővel kapcsolatba került vagy kerülő, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így pl. gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai műveletek elvégzése függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adathordozó: minden olyan anyag vagy eszköz, amely adatok lejegyzésére, tárolására és visszaolvasására alkalmas.

Adatkezelő: a Kapcsolattartási adatok bekezdésben meghatározott szervezet, aki a természetes személyek adatainak kezeléséért felelős.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – a személyes adatok feldolgozását végzi.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet

Az adatkezelés célja és jogalapja

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a http://gyogyszereszekajovoert.com/ weboldalon látogatók által önkéntes hozzájárulásával megadott, az üzenet küldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 5§ -a, valamint az Európai Parlament és Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet 6. cikk szerinti érintett hozzájárulása alapján.

Az adatkezelés célja tételesen: A felhasználó önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, azonban a szolgáltatás használatához elengedhetetlen) a http://gyogyszereszekajovoert.com/ oldalon található kapcsolat menüpont alatt található üzenetküldéshez használható űrlap igénybevételéhez:

üzenetküldő neve (cél: kapcsolatfelvétel során az azonosítás)

üzenetküldő e-mail címe (cél: kapcsolatfelvétel, válaszüzenet megküldése)

üzenet szövege

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezeléshez az Ön a – Hozzájárulok, hogy az üzenetküldés során felmerülő személyes adataimat a Gyógyszerészek a Jövőért Egyesület az Adatkezelési irányelvekben leírtaknak megfelelően kezelje a weboldalon való kommunikáció céljából. A hozzájárulás önkéntes és bármikor visszavonható. – gomb megnyomásával virtuálisan járul hozzá, ráutaló magatartással adatainak megadásakor.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Az adatkezelés időtartama

A megadott adatokat határozatlan ideig, vagy az Adatkezelő részére hozzájárult adatai tekintetében az Ön hozzájárulásának visszavonásáig történő határozott időtartamig, tehát amíg Ön nem kéri az adatbázisból való törlését, kezeli az Adatkezelő. Ezt bármikor visszavonhatja a Kapcsolattartási adatok bekezdésben rögzített elérhetőségeken.

Cookie-k (sütik) kezelése

Amikor Ön a http://gyogyszereszekajovoert.com/ weboldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldal meglátogatásakor kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. A legtöbb internetes böngésző alapbeállításként elfogadja a sütik használatát, de Önnek lehetősége van a böngészőjében a sütikre vonatkozó engedélyek felülbírálatára, illetve a már tárolt sütik eltávolítására is. A sütikkel kapcsolatos beállításokról az Ön által használt internetes böngésző súgó menüpontjában vagy a böngésző webhelyén található dokumentációban informálódhat. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet sütik, valamint a biztonsági sütik. A hozzájárulást igénylő sütikről a weblap első látogatásakor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. A sütik elfogadása nem kötelező, a Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Ha hozzászólást ad a honlapján, bejelentkezve marad a megadott nevével, e-mail-címével és webcímével akkor az eltárolódik egy sütiben. A tárolás az Ön kényelmét szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltenie. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. Ha rendelkezik felhasználói fiókkal és be is van jelentkezve a honlapra, akkor átmeneti sütiket állíthatunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárja a böngészőt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit is létrehozhatunk, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöli, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészője. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Önt mint az adatkezelést érintettjét megillető jogok

Önt mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

Kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést. A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz, valamint tájékoztatást kérni az adatkezelést érintő információkról.

Az Adatkezelőtől a személyes adatok helyesbítését, illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni. A helyesbítés és törlés joga („elfelejtéshez való jog”) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az adatkezelőtől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időpontra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. Ön előterjesztheti ilyen kérelmét akkor is, ha az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szeretné felhasználni.

Önt megilleti adatainak hordozhatósághoz való joga. Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széleskörben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

Megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ön mint az adatkezelés érintettje, a fent rögzített jogosultságokat írásban, az adatkelő részére írt jelen tájékoztató Kapcsolattartási adatok bekezdésben megjelölt székhelyére küldött postai küldemény útján vagy elektronikus levelezési címre küldött e-mail útján gyakorolhatja.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

Az Adatkezelő az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az Adatkezelő és az adatfeldolgozó azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az Adatkezelő általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor az Adatkezelő nem vállal felelősséget az Adatfeldolgozó által okozott károkért.

Az Adatkezelő valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

Az adatkezelési időtartam lejártakor az Adatkezelő törli az Érintett adatait.

Panaszbenyújtás joga

Amennyiben Ön az adatkezelés során jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben, vagy e-mailen keresztül, a Kapcsolattartási adatok bekezdésben rögzített elérhetőségeken.

Az érintett felügyeleti hatóságnál: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban NAIH) panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: székhelye: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; email: ügyfélszolgalat@naih.hu.

Bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu.

Az adatok továbbítása, adatfeldolgozásról történő tájékoztatás

Az Adatok feldolgozását az Adatkezelő tagjai végzik.

Adattovábbítás nem történik külföldre.

Az Adatkezelő az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhely szolgáltató elérhetősége: https://tarhelypark.hu/

Tel.: +36 1 700 4140, E-mail: info@tarhelypark.hu

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Egyéb rendelkezések

Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit a Kapcsolattartási adatok bekezdésben megjelölt székhelyre továbbított postai küldeményútján vagy Adatkezelő elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.

Jelen Adat kezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről Adatkezelő az adatfelvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyészség, más nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a NAIH, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatásadása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2019. március 22-én lép hatályba.